cane corsojen jalostustoimikunta tiedottaa, SCCY:n ja BMMry:n logot

Jälkeläismäärärajoituksen poisto PEVISA:sta

Suomen kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta ei hyväksynyt cane corsojen PEVISA:n jälkeläismäärärajoituksen poistoa kesken voimassaolokauden.

___________________________________________________________________________

Jalostustieteellisen toimikunnan päätös 28.5.2024 (4/2024):

PEVISA-säännön mukaan ohjelman muuttamiseen kesken kauden tulee olla perustellut syyt.

Jalostustieteellinen toimikunta esittää Kennelliiton hallitukselle, että cane corson PEVISA-ohjelmaa ei muuteta kesken PEVISA-kauden.

Rotujärjestön voi tuoda PEVISA-aikataulun mukaisesti uuden ehdotuksen missä jälkeläisrajoitus tulee olla perusteltu.

Toimikunta myös muistuttaa rotujärjestöä, että PEVISA-säännön mukaan PEVISA-ohjelma tulee kirjata kokonaisuudessaan sitä käsittelevän yhdistyksen yleiskokouksen kokouskutsuun ja pöytäkirjaan.

___________________________________________________________________________

Lisätietoja aiheesta PEVISA löydät Suomen Kennelliiton sivuilta:

https://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/koiran-jalostus/pevisa-ja-rotukohtaiset-erityisehdot

 

Veteraanit ja edesmenneet:

Bullmastiffit ja mastiffit ry julkaisee jäsenlehdessään rotujensa veteraaneja ja edesmenneitä koiria.

Lähetä yli kahdeksanvuotiaan edelleen mukana menossa olevan tai vanhaksi eläneen edesmenneen koirasi tiedot linkistä löytyvällä lomakkeella.

Huom! Vetaraanit pysyvät listalla kunnes ne ilmoitetaan edesmenneiksi.

https://www.mastiffit.com/veteraanit-ja-edesmenneet/

Mikäli käytät mieluummin sähköpostia tietojen lähettämiseen niin voit laittaa cane corsosi tiedot listasta vastaavalle: Cane corsojen jalostustoimikunta / bmmccjtk@gmail.com

Kaikilla rotujärjestön roduilla on oma henkilönsä vastaamassa listasta.

 

Kasvattajien postituslista:

Vuosi vaihtui ja jalostustoimikunta toivottaa kaikille mukavaa tammikuuta!

Olemme miettineet jalostustoimikunnassa keinoja saada rotumme ilmapiiriä paremmaksi ja yhtenä keinona tulemme lähettämään rodun kasvattajille säännöllisesti sähköposteja, joissa kerromme mitä jtk:lla on työn alla ja ennen kaikkea kyselläksemme kasvattajien mielipiteitä käsillä oleviin asioihin.

Toivoisimme kasvattajien lukevan viestit ajatuksella ja olevan rohkeasti yhteydessä jalostustoimikunnan suuntaan. Jalostustoimikunta ei voi tehdä työtään rodun hyväksi ilman sujuvaa ja avointa vuoropuhelua kasvattajien kanssa. Olit sitten aloitteleva kasvattaja suunnittelemassa ensimmäistä cane corso-pentuettasi tai jo kokenut konkari rodun parissa, mielipiteelläsi ja ajatuksillasi on merkitystä rotumme tilanteen eteenpäin viemisessä.

Ensimmäiset viestit ovat lähteneet ja mikäli viesti ei ole sinua tavoittanut niin laita viestiä meille osoitteeseen bmmccjtk@gmail.com.

Jalostustoimikunta äänesti reunaehdoista postituslistalle hyväksymiseksi ja enemmistön päätöksellä ehdoiksi muodostuivat seuraavat;

- kasvattajalla tulee olla SKL:n myöntämä kennelnimi

- kasvattajalla tulee olla SKL kasvattajasitoumus allekirjoitettu

- kasvattajan tulee olla rotujärjestö Bullmastiffit ja mastiffit ry:n tai/ja rotukerho Suomen Cane Corso Yhdistyksen jäsen (listalta putoaa kun katsotaan eronneeksi BMM ry:n tai/ja SCCY:n sääntöjen mukaan yhdistyksestä)

Luonnetestin ihanneprofiili:

Cane corsojen jalostustoimikunta loi viime vuonna luonnetestituomarien Marco Vuorisalo ja Irene Puputti avulla cane corsojen luonnetestille ihanneprofiilin. Ihanneprofiili astui voimaan 1.1.2024.

Ihanneprofiili: https://docs.google.com/…/1QyXexuTPAKnjG22hhL71ObWlTI…/edit…

Lisätietoja luonnetestistä: https://www.kennelliitto.fi/…/koiran-luonne-ja…/luonnetesti

 

Cane corsojen jalostustoimikunta tiedottaa:

Cane corsojen luonnetestin ihanneprofiiliin on jäänyt puolittainen profiilin työstämisajan kommentti kohtaan 8. Luoksepäästävyys. +2a kohdassa ”Luoksepäästävä, aavistuksen pidättyväinen”, joka on määritetty vielä ihanteeksi, on kommentti: ”Pidättyväinen tässä ei ole sama kuin rotumääritelmässä vaan tarkoittaa epävarmuutta”. Tämä kommentti on tarkoitettu koko luoksepäästävyyskohtaan, ei ainoastaan +2a kohtaan ja se on ollut muistutuksena jalostustoimikunnalle, että tässä ei tarkoiteta joissakin rotumääritelmissä mainittua pidättyvyyttä jolla tarkoitetaan esim. sitä, että koira on luonnostaan alkuun pidättyväinen vieraiden ihmisten kanssa, eikä ole ensimmäisenä tekemässä tuttavuutta vieraan henkilön kanssa vaan tarkkailee ensin hetken tilannetta olematta kuitenkaan lainkaan ujo tai epävarma.

Cane corsoilla luonnetestissä mainittu pidättyvyys johtuu usein epävarmuudesta. Kuitenkin kun katsotaan arvosteluperusteita, tuo +2a kohta tarkoittaa koiran olevan ujo tai välinpitämätön, mutta ei pelokas. Tästä syystä se on määritetty corsoille vielä ihanteeksi.

Kaikkiin luonnetestin osa-aluisiin on olemassa yleiset määritelmät kuinka kohtia tulkitaan ja mitkä ovat arvosteluperuteet.

Luonnetestissä luoksepäästävyys määritellään näin:

”8. LUOKSEPÄÄSTÄVYYS

luoksepäästävyydellä tarkoitetaan koiran suhtautumista vieraisiin henkilöihin. Koira on luoksepäästävä, kun se mielellään ja oma-aloitteisesti hakeutuu vieraiden ihmisten seuraan. Luoksepäästäväksi kutsutaan myös sellaista koiraa, joka ei tutustu ihmisiin oma-aloitteisesti, mutta sallii tutustuttaa itsensä heihin. Koiraa, joka selvästi välttää tai joka osoittaa selvää vastenmielisyyttä joutuessaan kosketuksiin vieraiden kanssa, kutsutaan pidättyväiseksi. Luoksepäästävyyden arviointia suoritetaan koko testin ajan. Mikäli koira väistää vieraan ihmisen kosketusta, tarkistetaan luoksepäästävyys viemällä koira pois ohjaajan läheisyydestä.”

LUOKSEPÄÄSTÄVYYDEN ARVOSTELUPERUSTEET:

”+3 hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin:

koira kohtaa vieraan ihmisen rennosti, ystävällisesti ja avoimesti. Koira ei väistä tai vältä vierasta ihmistä, kun siihen otetaan kontaktia.

+2a luoksepäästävä, aavistuksen pidättyväinen:

koira kohtaa vieraan ihmisen käyttäytyen ystävällisesti. Koira on ns. ujo tai välinpitämätön, välttää kontaktia, mutta ei osoita pelkoa.

+2b luoksepäästävä, hieman pidättyväinen:

koira osoittaa lievää pelkoa joutuessaan kosketuksiin vieraan ihmisen kanssa. Koira voi pyrkiä väistämään kosketusta.

+1 mielistelevä:

koira osoittaa epävarmuuttaan kohdata vieras ihminen liioittelemalla alistuvia elkeitä.

-1a selvästi pidättyväinen, ei yritä purra

koira osoittaa selvää pelkoa joutuessaan kosketuksiin vieraan ihmisen kanssa. Koira pyrkii väistämään kosketusta. Koira ei osoita aggressiivisuutta.

-1b selvästi pidättyväinen, yrittää purra:

koira osoittaa selvää pelkoa joutuessaan kosketuksiin vieraan ihmisen kanssa. Koira pyrkii väistämään kosketusta. Koira osoittaa aggressiivisuutta.

-2 hyökkäävä:

koira pyrkii karkoittamaan vieraan ihmisen hyökkäämällä

-3 salakavala:

koira osoittaa tavanomaista tutustumishalukkuutta ja/tai ystävällistä asennetta, mutta ilman syytä muuttuu aggressiiviseksi.”

Cane corsojen luonnetestin ihanneprofiili on tehty kahden cane corsoja testanneen luonnetestituomarin avustuksella ja Suomen kennelliitto on profiilin hyväksynyt käyttöön.

Pahoittelemme virhettä! Missään tapauksessa jalostustoimikunnalla ei ole tarkoitus suosia epävarmoja koiria, päinvastoin! Corson tulee olla itsenäinen ja itsevarma.

Ihanneprofiilista poistetaan tuo kommentti, mikä ei siellä pitänyt enää julkaisun hetkellä olla.

Jalostustoimikunta on tekemässä ihanneprofiilille myös selitteet missä kerrotaan tulkinnasta tarkemmin cane corsojen kohdalla.

Sillä välin kannattaa luonnetestin osalta käydä tutustumassa Suomen kennelliiton yleisiin ohjeisiin:

https://www.kennelliitto.fi/…/koiran-luonne-ja…/luonnetesti

https://www.kennelliitto.fi/…/luonnetestin_arvosteluohje.pdf

Kevät terveisin: Cane corsojen jalostustoimikunta

cane corso, pevisa, canecorsojen pevisa
Cane Corsojen uusi pevisa 1.1.2024 alkaen

Epilepsia

Cane corsoilla lisääntyneiden epilepsiatapausten vuoksi jalostustoimikunta ja monet kasvattajat ovat huolissaan. Tämän vuoksi rodun jalostustoimikunta on laatinut nimettömänä täytettävän kyselyn koskien epilepsiatapauksia maassamme.

Jalostustoimikunta toivookin, että kyselyä jaettaisiin laajalti, jotta saisimme mahdollisimman tarkan käsityksen epilepsian yleisyydestä Suomessa.

Jalostustoimikunta käsittelee vastaukset luottamuksellisesti, eikä kerää nimi- tai yhteystietoja.
Toimikunta julkaisee ensi vuonna tämän kyselyn pohjalta laajemman ja tarkemman epilepsiakyselyn, jonka toivotaan tuottavan yksityiskohtaisempaa tietoa mm. kasvattajien tueksi jalostusvalintoja tehdessä.
Ensimmäisen kyselyn tulokset jaetaan myöhemmin tilastomuodossa.

Linkki kyselyyn: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeFhgYIs2lI1SzpAs…/viewform
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Kennelliitto – Koirien terveyskysely

Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa rotujen terveydentilaa ja tunnistaa roduissa huomiota vaativat terveysasiat. Kysely on tarkoitettu erityisesti vuoden 2009 jälkeen syntyneille koirille, mutta siihen ovat tervetulleita vastaamaan kaikenikäisten, myös edesmenneiden koirien omistajat.

Kyselyyn annetut vastaukset kertyvät Kennelliitolle. Kennelliitto koostaa vastauksista yhteenvetoja, joita rotuyhdistykset voivat julkaista sekä käyttää rotujensa terveyden edistämisessä. Myös Kennelliitto voi julkaista näitä yhteenvetoja. Yksittäisistä koirista Kennelliitto ei luovuta eikä julkaise tietoja eteenpäin.

Kyselyn täyttämiseen menee noin 5-10 minuuttia.

Cane Corsoja edellisen 1.3.2023 tehdyn raportin mukaan on vastannut 11 kpl.

Kaikkiaan vastauksia oli tullut 15 893.

Kiitos vastaukseen käyttämästäsi ajasta! Antamasi tieto on arvokasta ja auttaa koirien terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja edistämisessä.

Tästä kyselyyn: https://q.surveypal.com/Koirien-terveyskysely-2019/0

Lisätietoja kennelliiton sivuilta:

https://www.kennelliitto.fi/…/koiran-terveys/terveyskysely

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Päivitetyt rokotusmääräykset

Kennelliiton rokotusohjetta on tarkastettu ja päivitetty uusien markkinoille tulleiden rokotusten myötä. Aiempien ohjeiden mukaan osalle rokotuksista on annettu suositeltu voimassaoloaika. Ruokavirasto ei enää anna suosituksia rokotusten osalta, vaan suosittelee noudattamaan rokotteen valmisteyhteenvetoa. Kennelliiton rokotusohjeiden päivitys astui voimaan 1.6.2023.

Lyhyesti:

- Kaikissa Kennelliiton alaisissa tapahtumissa läsnä olevilla koirilla tulee olla voimassa seuraavat rokotukset:

* Penikkatautirokotus-, parvovirusripuli- ja tarttuva maksatulehdusrokotus, rokotteet ovat voimassa valmisteyhteenvedon mukaisesti

* Raivotauti- eli rabiesrokotus, rokotteet ovat voimassa valmisteyhteenvedon mukaisesti

- Rokotteiden voimassaoloaika tulee olla merkitty koiran rokotuskorttiin tai passiin

- Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa tapauksissa uusia vähintään valmisteyhteenvedon mukaisen varoajan mukaisesti ennen tapahtumaa (yleensä 21-30vrk) - Laskentakaava: mikäli varoaika on 21 vrk, niin koira saa osallistua tapahtumaan 22. päivä rokotuksesta!

- Rokotteita on erilaisia, parhaan tiedon koirasi rokotteista saat omalta eläinlääkäriltäsi

- Ulkomailta saapuvien koirien kohdalla noudatetaan Suomen Kennelliiton rokotusmääräysten lisäksi Ruokaviraston kulloinkin voimassa olevia ohjeita

Lisäksi koirille suositellaan kennelyskärokotetta. Näyttelyissä ja koiratapahtumissa kennelyskä leviää tehokkaasti.

Mikäli koira sairastuu niin sen tulee olla täysin oireeton vähintään kaksi viikkoa ennen tapahtumaan osallistumista!

Lisätietoa:

Suomen Kennelliitto: https://www.kennelliitto.fi/…/paivitetyt-rokotusmaaraykset…

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Uroslista

Bulmastiffit ja mastiffit ry ylläpitää uroslistaa.

Uroslista on tarkoitettu apuvälineeksi kasvattajille heidän etsiessään sopivaa urosta nartulleen.

Uroslistalle ilmoittaminen jalostuskäyttöön perustuu vapaaehtoisuuteen ja vain uroksen omistaja itse voi ilmoittaa koiransa tiedot. Koiran omistaja vastaa koiransa tietojen oikeellisuudesta. Jalostuskäytöstä ilmoittaminen uroslistalle ei velvoita uroksen omistajaa antamaan koiraansa jalostukseen, vaan uroksen omistajalla säilyy oikeus valita nartut, joille hän mahdollisesti luovuttaa koiransa siitokseen.

Hinnat:

BMM Ry jäsen: 0€ / kalenterivuosi

Ei-jäsen: 20€ / kalenterivuosi

Maksu yhdistyksen tilille: IBAN: FI18 5711 1320 1339 00

Saaja: Bullmastiffit ja Mastiffit ry

Viite: 1397

Huom! Bullmastiffit ja Mastiffit ry ei ole vastuussa listalla olevien koirien tietojen oikeellisuudesta. Lista perustuu omistajan omaan ilmoitukseen. Rotujärjestö on vain listan ylläpitäjä, eikä lista toimi jalostussuosituksena.

Linkki: https://www.mastiffit.com/jalostus-ja-terveys/uroslista/

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Uusi hyvinvointilaki

Eduskunnan täysistunnossaan 1.3.2023 hyväksymä uusi eläinten hyvinvointilaki edistää monella tavalla lemmikkien hyvinvointia. Hyvinvointilaki astuu voimaan 1.1.2024.

Hyvinvointi lakiin tulee mm.

- eläimillä tulisi olla mahdollisuus toteuttaa olennaisimpia käyttäytymistarpeitaan

- eläinlajin fysiologiset tarpeet tulee voida tyydyttää

- eläinlajille on voitava järjestää asianmukaiset pitopaikat

- eläinlajille on taattava asianmukainen sairaudenhoito

- eläinjalostuksella tulee pyrkiä elinvoimaisten, toimintakykyisten ja terveiden eläinten tuottamiseen

- koirien ja kissojen jalostuksen valvontaa tehostetaan säätämällä eläinlääkäreille ilmoitusvelvollisuus sellaisista eläimen vioista ja sairauksista, joista aiheutuu rajoituksia eläimen jalostuskäytölle

Lisäksi hyvinvointilailla pyritään puuttumaan koirien ja kissojen pentutehtailuun ja kauppaan kieltämällä alle puolivuotiaiden pentujen tuonti Suomeen, jos tarkoituksena on myydä ne eteenpäin neljän kuukauden kuluessa tuonnista.

Koirien ja kissojen myynti-ilmoittelun sisällölle säädetään vähimmäisvaatimukset. Ilmoituksista tulisi käydä ilmi muun muassa ammattimaisesti toimivan myyjän rekisterinumero sekä maa, jossa myytävä eläin on syntynyt.

Eläinten hyvinvointilainsäädännön uudistamista jatketaan asetustasoisten säädösten valmistelulla. Muun muassa eläinten jalostuksesta ja eläimille tehtävistä toimenpiteistä on tarkoitus antaa tarkempia säännöksiä uusilla asetuksilla.

Lisätietoja löytyy esim. maa-ja metsätalousministeriön sivuilta:

https://mmm.fi/…/eduskunta-hyvaksyi-pitkaan-valmistellun…

Suomen Kennelliiton sivuilta:

https://www.kennelliitto.fi/…/suomen-kennelliitto-uuden…

ja eläintieto.fi sivuilta:

https://www.elaintieto.fi/…/eduskunta-hyvaksyi-elainten…/